KBC Brede Weersverzekering – webinar

Sinds vorig jaar is er voor de land- en tuinbouw een nieuwe regeling van kracht waarbij het rampenfonds voor gewassen op het veld geleidelijk wordt afgeschaft. Om die reden werd ‘de brede weersverzekering’ in het leven geroepen. Vorig jaar werkten we hiervoor samen met een Nederlandse verzekeraar. Dit jaar lanceert KBC een eigen product om de schade aan landbouwgewassen te verzekeren.

We zijn ervan overtuigd dat we met ons eigen product een kwalitatief aanbod kunnen doen. De verzekering dekt de risico’s hagel, vorst, ijs en sneeuwdruk, storm, hevige en/of aanhoudende regen en ernstige droogte.

Deze verzekering moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen en tevens moeten de gegevens (zoals oppervlakte, te verzekeren teelt, enz.) helemaal correct zijn om in aanmerking te komen voor subsidiëring door de overheid.

Daarom willen we je graag uitgebreid inlichten over de verschillende verzekerde risico’s en over de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om schadevergoeding te ontvangen. We tonen je ook op welke manier je eenvoudig een offerte kan aanvragen.

We nodigen je graag uit om op maandag 22 maart om 20u00 gratis deel te nemen aan een webinar. Geef ons een seintje en we sturen je de link door. Lukt je dit niet en wens je graag meer info, aarzel dan niet om ons te contacteren.